02.06

Tivat kroz novinsku građu, 2.jun

02.06.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinssku građu, 1838-1950

„Pobjeda“, br. 22, str 8, 02.06.1946.g.
U noćnoj utakmici „Arsenalac“ (Tivat) i „Bokelj“ (Kotor) igrali su
neriješeno 6:6
Dana 22 maja odigrana je u Tivtu prva noćna nogometna utakmica izemđu f. d. „Arsenalca“ i kotorskog f. d. „Bokelja“.

Oba tima dala su dobru i požrtvovanu igru, utakmica se završila neriješeno 6:6 (4:4). „Pobjeda“, br. 131, str. 1, 02.06.1949.g.
U školi za opšte obrazovanje radnika u Tivtu
osam radnika iz „Arsenala“ položilo viši tečajni ispit
Tivat, 1 jula
Napori naše narodne vlasti da što više podigne kako ekonomski tako i kulturni život našeg radnog naroda svekodnevno dolaze do izražaja. Tako je 1 aprila 1947 godine osnovana u Tivtu škola za opšte obrazovanje radnika. Ovih dana u školi je obavljen viši tečajni ispit, koji je polagalo osam trudbenika. Svi polaznici koji su od prvog dana do završetka ispita redovno polazili školu, pripadaju kolektivu Remontnog zavoda „Arsenal“ u Tivtu. Visoka svijest ovih trudbenika o potrebi što boljeg ličnog uzdizanja nikada nije bila pokolebana. Oni su bili ubijeđeni da stečenim znanjem ne koriste samo sebi već i čitavoj zajednici i da će, pored stučnog uzdizanja, i svojim kulturnim nagrađivanjem potpomoći brže ostvarenje socijalizma u novoj Jugoslaviji.
Pored određenog radnog vremena u preduzeću i mnogih drugih obaveza, koji su u potpunosti izvršavali, polaznici ove škole redovno su poslije radnog vremena svakodnevno imali po četiri časa nastave. Među njima bilo je i takvih koji su poslije osmočasovnog rada u preduzeću i četiri časa nastave u školi morali da po slabom vremenu po dva časa pješače do svojih kuća.
Rezultati višeg tečajnog ispita potpuno zadovoljavaju. S odličnim uspjehom položio je Vuko Vukošić, sa vrlo dobrim Josip Mijov Matković, Ferdi Sindik i Josip Markov Marković, a sa dobrim Leo Luković, Marija Nikolić, Petar Oštrić i Anton Marković.
Za dobar uspjeh ove škole, pored neprestanog zalaganja samih polaznika, pripada zasluga i nastavnicima koji nijesu žalili truda samo da bi se postigli što bolji rezučtati. Školom je rukovodio Đuro Bućin, upravitelj Sedmogodišnje škole u Tivtu, a pored nastavnika iz Tivta u školi su predavali i nastavnici Kotorske gimnazije Ruža Mesar i Slavko Mijušković.