19-05

Tivat kroz novinsku građu-19.maj

19.05.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Novo doba“, br. 116, str. 7, 19.05.1923.g.
Mali oglasnik
Prodaje se imanje u Lastvi kraj Tivta na krasnom morskom položaju, sastojeći se od jedne kuće za stanovanje, ista je fino uređena sa svim komfortom. Imade druga kuća za služinčad i živad te veliko zemljište od 36.000 m² sa raznim voćkama. Za dodatne obavijesti obratiti se: Ernesto Fragiacomo. Lastva.

 

„Novo doba“, br. 116, str. 3, 19.05.1933.g.
Licitacije i dobave
Linoleum i ljepilo za linoleum za Komandu Pom. Arsenala Tivat.
Komanda Pomorskog Arsenala u Tivtu treba linoleuma u rolama i ljepila za linoleum. Interesenti treba da dostave taksiranu ponudu sa 5. dinara spomenutoj Komandi najkasnije do 5. VI. 1933. godine. Akt stoji zanimanicima na uvid u uredu T. I. i Z. Komore Split. (Br. 1663-3-1933).
Kože kravlje- ovčje i debele- dobava za Komandu Pom. Arsenala Tivat.
Komanda Pomorskog Arsenala u Tivtu treba kravlje kože, crne ovčje kože bez vune, kože debele (crupon). Interesenti treba da dostave taksiranu ponudu sa 5 dinara spomenutoj Komandi najkasnije do 5 VI. 1933. godine. Akt stoji zanimanicima na uvid u uredu T. I. i Z. Komore Split (Br. 1742-1933).
Platno, cinkana dugmad i konac, za Komandu Pom. Arsenala Tivat.
Komanda Pomorskog Arsenala u Tivtu treba platna, cinkane dugmadi i konca. Interesenti treba da dostave takisarnu ponudu sa 5. dinara spomenutoj Komandi najkasnije do 8. VI. 1933. god. Akt stoji zanimanicima na uvid u uredu T. I. i Z. Komore Split (Br. 1663-4-1933).

„Glas Boke, br. 76, str. 2, 19.05.1934.g.
Nj. V. Kraljica na Svojim plažama
Nj. V. Kraljica sa Prinčevima i pratnjom krenula je 17 ov. mj. motorom iz Hercegnovoga do Tivta. Prešavši pješke kroz Tivat i park, a burno pozdravljena od građanstva, Kraljeva Porodica je automobilima proslijedila na plaže kod Sv. Stevana…