19.06

Tivat kroz novinsku građu, 19.jun

19.06.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku gradju, 1838-1950

„Boka“, br. 97, str. 3, 06/19.06.1909.g.
Put Lepetane- Lastva- Tivat.
Ovih dana ucjenjuje se zemljište u Lastvi, koje treba da bude razvlašteno radi kolnog puta, koji će se sudeći po tome u nedalekom vremenu početi graditi.

 

„Glas Boke“, br. 230, str. 3- 4, 19.06.1937.g.
Tivat
U nedjelju 18 ov. mj. Tivćani su najsvečanije proslavili svoga crkvenoga patrona sv. Antuna. Od ranog jutra redale su se tihe sv. mise koje je slušao pobožni svijet u velikom broju. U 10 sati služena je velika sv. misa, preko koje je pjevao pjevački zbor i svirala mjesna muzika. Poslije podne obavljen je blagoslov sa procesijom u kojoj je uzelo učešća mnogo svijeta iz Tivta i okolice. Slijedilo je zatim narodno veselje pred crkvom. Koncertrirala je građanska muzika iz Tivta uz bacanje vatrometa i pucanje prangija
*
Lepetani
Lepetanci su i ove godine na najsvečaniji način proslavili svog zaštitnika sv. Antuna. Prije podne otsluženo je nekoliko sv. misa, te je crkva bila dupkom puna pobožnoga svijeta iz sela i okoline. Poslije podne Kr. mornarica stavila je na raspoloženje motorni čamac za prevoz kotorske Građanske muzike i izletnika. Ovog dana je selo oživjelo. Sa svih strana došlo je dosta svijeta, sve kuće bile su okićene zastavama i zelenilom, a cesta kuda je imala da prođe procesija posuta cvijećem. U 18 sati krenula je procesija kroz čitavo selo od granice stolivske do granice lastovske uz svirku muzike i pucnjavu mužara i uz učešće velikog broja naroda obiju vjeroispovjedi. U 20 sati kotorska muzika otpočela je koncerat sa biranim programom, koji je bio više puta popraćen aplauzom publike. Nakon koncerta narod se raspoložen i zadovoljan počeo razilaziti.