18.3

Tivat kroz novinsku građu-18.mart

18.03.Iz opštuinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Glas Boke“, br. 318, str. 4, 18.03.1939.g.
Tivat
U filijali „Narodnog magazina“ u Tivtu otkrivena je pronevjera od oko 200.000 dinara. Ima više uhapšenih. Istraga traje.

„Pobjeda“, br. 18, str. 5, 18.03.1945.g.
Izvršeno je spajanje Srezova hercegnovskog i kotorskog
Tivat, marta
U radničkom domu u Tivtu, održana je konferencija seoskih, opštinskih i sreskih NO Odbora Srezova kotorskog i hercegnovskog.

Spajanjem Srezova kotorskog i hercegnovskog, izabran je novi Sreski NO Odbor od 53 člana. Izvršni će se odbor izabrati na svom prvom sastanku. Takođe izabran je novi odbor NOF- a za Boku, u koji su ušli: pretsjednik Veselin Čukvas, prvi p. pretsjednik d-r Božo Vukotić, drugi p. pretsjednik don Niko Luković i treći p. pretsjednik Leopold Netović, blagajnik Velizar Lazarin, sekretar Radoje Radulović i još 49 članova odbora. Izvršena je pregrupacija nekih opština i to: sva sela oko Hercegnovog pripadaju Hercegnovskoj opštini, a tako isto Opštini primorskoj i Luštičkoj. Opština kotorska i grad Kotor spajaju se u jednu opštinu. Konačne odluke i pregupacije opština donijeće novoizabrani Sreski NO Odbor. Konferenciji je prisustvovalo preko 700 delegata Kotorskog i Hercegnovskog sreza, kao i p.pretsjednik CASNO-a Božo Ljumović.