17-05

Tivat kroz novinsku građu-17.maj

17.05.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Vreme“, br. 2655, str. 1, 17.05.1929.g.
Specijalni izveštač „Vremena“ ukrcan na „Dalmaciji“, šalje prvi radiogram o putu naše ratne mornarice
Na brodu „Dalmacija“, 15. maja (radiogram).
Današnji odlazak na Krf bio je jedan od najlepših događaja, koje Boka pamti. Sem vanredno lepog ispraćaja stanovništvo Boke umelo je spontano da izrazi svoje oduševljenje za našu ratnu flotu.

U 7 časova izjutra flota je krenula iz Tivta. Na čelu Vila sa Ministrom g. Hadžićem. Admiralski brod Dalmacija okružen sa 6 torpiljerki zatim matica Hvar i podmornice Hrabri i Nebojša. Trokratno klicanje „Ura!“ od strane mornara i radnika iz arsenala postrojenih duž zgrada i klicanje građanstva sa obale pozdravilo je naš polazak. Celokupno stanovništvo Tivta izašlo je da isprati flotu.
Građanska muzika ukrcana u veliki motor- barkasu pratila je ratne brodove svirajući poletničke marševe. Sa svih strana išli su u susret čamci a svuda su lepršale zastave sekući vazduh iznad vode.
„Živela naša flota!“, orilo se sa obala gde su garnizonski pukovi i jedinice tvrđavske artiljerije, pešadije i minerske momčadi. Sa svih strana pozdravi ura.
Ispred crkve u Đenoviću, gde se na sve strane viju zastave razleže se pucanje prangija, kojima se pozdravlja ispraćaj mornara.
Domaća flota, koju sačinjva minonosac Soko, Labud, Kobac, Orao, i torpiljer br. 1 ukotvljeni pred Đenovićem pozdravljaju naš polazak silnim klicanjem: „Ura!“
U hidroplanskoj bazi celokupno društvo postrojeno čini živu ogradu duž obale, a sa krovova od grada do hangara razleže se ura i sviranje mornaričke muzike. Sa svih forova čuju se topovi, a gore u vazduhu kruže hidroavioni oštrih crtova.
Vila zastaje. Svi ratni brodovi ulaze u brazdu i defiliju ispred nje odajući pozdrav ministru Vojske i Mornarice, koji sa komandantskog mesta Vile otpozdravlja. Sa Dalmacije odjekuje 19 topovskih pucanja kojima admiral broda pozdravlja svoga Ministra.
Dok Vila sa Ministrom g. Hadžićem produžuje put za Split, flota pod admiralom g. Pricom skreće na jug preko mirnog mora obasjanog suncem i plovi prema Krfu gde stiže sutra u 9 časova ujutru.
Jedna eskadra grčke flote sastavljena od oklopljene krastarice Averove, 6 razarača, 2 podmornice, 2 pomoćna broda, od kojih je jedan nosač 10 hidroplana, pod komandom komodora Tumpoša stigla je iz Pireja na Krf da dočeka našu ratnu mornaricu.
Sranislav Krakov

napomena: na fotografiji admiralski brod „Dalmacija“