16-03

Tivat kroz novinsku građu-16.mart

16.03. Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu-1938-1950.

„Glas Boke“, br. 117, str. 4, 16.03.1935.g.
Javna zahvalnost
U nezgodi koja nas je zadesila 6 marta o. g. požarom krova naše kuće, svojim besprimjernim požrtvovanjem, brzinom rada i predanošću zadužio nas je veliki broj susjeda i sugrađana, veliki broj podoficira, mornara i radnika naše Mornarice, koji su velikom prisutnošću duha, disciplinom i umješnosti uspjeli da požar za nepunih petnaest minuta uguše i spriječe mnogo veću nesreću.

Smatramo za našu prvu dužnost da svima najtoplije zahvalimo, a u prvom redu Komandantu Pomorskog arsenala, kap. bojnog broda g. Vladimiru P. Marjaševiću i Šefu Vojno- pomorskog odjeljenja, kap. fregate g. Josipu A. Petrarki, koji su svojim prisustvom na mjestu požara doprinijeli da je požar tako brzo i vješto bio ugušen, i koji su nam spremno izašli u susret u svakom pogledu.
Zahvaljujemo se toplo svim podoficirima i mornarima naše Mornarice i organima mjesne Žandarmerijske stanice, koji su sudjelovali pri gašenju, čija nas je disciplinovanost, odlično držanje i neustrašivost zadivila. Isto tako blagodarimo sugrađanima i radnicima iz konstruktivnog Arsenala i Građevinskog ureda, od kojih su mnogi izložili sopstveni život pri pružanju hitne pomoći, čime su nas mnogo zadužili.
Neka je velika hvala i svima našim prijateljima, koji su u tim uzbudljivim trenutcima nastojali da nam budu u pomoći.
Svima ostajemo harni i blagodarni kroz cijeli život.
Zahvalna porodica
Antona A. Galića
Tivat, 14 marta 1935 godine.

„Glas Boke“, br. 368, str. 4, 16.03.1940.g.
Krtoli
2 ovog mjeseca priredila je Osnovna škola u Radovićima uspjelo zabavno veče
sa igrankom do zore. Agilnim zauzimanjem vrijednih mještana, a osobito g. Ivana Perkovića, odigrana pretstava zadivila je sve prisutne. *
U subotu 9 ov. mj. Sokolska četa u Krtolima održala je vrlo lijepo i uspjelo pokladno zabavno veče, u dvorani Osnovne škole u Radovićima. Odigran je komad „Šolja čaja“, kojemu je prisustvovao veći broj naroda iz okolnih sela. Poslije zabave razvila se igranka. Odboru koji je pripremio ovu uspjelu zabavu treba odati priznanje, osobito učitelju g. Vasu Barbiću, koji se zauzimao da ova zabava bolje uspije.