16-05

Tivat kroz novinsku građu-16.maj

16.05.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Politika“, br. 7555, str. 1- 2, 16.05.1929.g.
Odlazak naše ratne mornarice
-Juče izjutra krenula je iz Tivta naša ratna mornarica u posetu grčkoj,
francuskoj i engleskoj floti.-
Tivat, 15 maja
Jutros u 7 časova otputovala je iz Tivta naša ratna mornarica pod komandom admirala g. Price na put po Sredozemnom Moru u posetu grčkoj, francuskoj i engleskoj floti.

Ispraćena je svečano sa željom da pronese čast narodne trobojke duž Jadranskog i preko Sredozemnog Mora.
Ceo Tivat i ceo garnizon bili su od ranog jutra na pristaništu. Čas polaska iščekivan je sa nestrpljenjem. Svi su pogledi upravljeni tamo gde se vrše poslednji pokreti brodova. Najzad dovedeno je sve u red. Sa brodova počela je da dopire muzika, a odgovarala joj je sa pristaništa građanska muzika koja je došla specijalno da isprati svoje mornare. Varoš Tivat izgledala je nekako naročito svečano. Iskićena je kao u praznične dane mnogobrojnim zastavama i gotovo sa svakoga prozora lepršalo se po nekoliko malih trobojki. …
Devojke i gospođe sa punim rukama rascvetalih ruža i lala izišle su u velikom broju na pristanište i, za sve vreme čekanja polaska, mahale prema brodovima. I muškarci gordi i ponosni što je Tivtu i njima palo u čast da isprate mornaricu gledali su s pogledom punim ljubavi kako se čine poslednje pripreme za polazak.
Na brodovima se primećuje užurbanost mornara koji su činili poslednje pripreme za polazak. Njihove čiste bele uniforme blještale su na lepom jutarnjem suncu i na mirnoj, prozirnoj morskoj površini. Na obali se čuje rad čekrka. Stepenice se polako dižu. Daju se poslednji znaci sa broda. Mornari mašu neumorno crvenim barjačićima, što je znak da je lađa pred pokretom. Ministar vojni general g. Hadžić sa svog broda „Vila“ sa zadovoljstvom posmatra kako sve teče u redu i kako naša mornarica, koja je postala tek od pre nekoliko godina, uliva veliko pouzdanje.
U 7 časova flota se kreće. …

„Glas Boke“, br 176, 16.05.1936.g.
„Balšić“ (Podgorica) – „Arsenal“ (Tivat) 1:0 (1:0)
Prvenstvenu utakmicu, odigrana u Tivtu, završio je „Balšić“ sretnom pobjedom, jer su domaći imali mnogo više od igre, ali nešto peh a nešto nemogući forvard „A“ krivi su porazu domaćih, koji moraju, ako žele bolje rezultate, da izbace iz tima ispucane kanone, pa ih zamijene mlađim igračima kojima „A“ obiluje.
Sudac g.I. Marinović objektivan.