15.06

Tivat kroz novinsku građu, 15.jun

15.06.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Politika“, br. 11147, str. 6, 15.06.1939.g.
Naša ratna mornarica dobila je veliki tenk-brod „Perun“
Kotor, 14 juna
Danas u 11 časova doplovio je iz Anversa u tivatsku luku novi i najveći tenk-brod naše mornarice „Perun“ sa dva nova remorkera. Pošto je novi tenk-brod uplovio u Tivatski zaliv, pristao je uz gat 1.

Pre dolaska našeg najvećeg broda na gat 1 i u krugu pomorskoga arsenala sakupila se ogromna masa građana iz bližih i daljih mesta Boke sa pretstavnicima svih bokeljskih opština. Na drugoj strani gata postrojeni su bili radnici i poslovođe svih radionica pomorskoga arsenala kao i konandanti pomorskih ustanova sa oficirima.
Svečanom dočeku tenk-broda „Perun“ pored mnogobrojnih najuglednijih Bokelja prisustvovao je i komandant Boke diviziski general g. Petar Vuk- Aračić, kapetan bojnog broda g. Ervin Fink, kao najstariji pomorski oficir u Boki, zamenik komandanta pomorskog arsenala kapetan fregate g. Dragomir Čordašević, komandant Bokokotorskog puka pukovnik g. Georgijević, kao i pretstavnici crkvenih i civilnih vlasti.
Kad je brod „Perun“ vezan uz obalu, sa broda je pušten most i pretstavnici naših pomorskih vlasti učinili su prvu posetu velikom tenk-brodu.
Odmah posle završene posete pretstavnika naših pomorskih vlasti, gde ih je srdačno dočekao belgijski komandant sa svojim oficirima u 11,40 časova otpočela je svečana primopredaja broda. Na velikoj brodskoj palubi pored počasne čete postrojeni su bili pretstavnici naše mornarice na čelu sa kapetanom bojnog broda g. Ervinom Finkom, a na drugoj strani broda nalazio se belgiski komandant sa oficirima.
Tačno u 12 časova sa velike katarke na brodu spuštena je belgiska zastava, te je ovaj čin propraćen zvucima belgiske himne koju je otsvirala mornarička muzika. Posle toga odmah na katarci broda zalepršala se jugoslovenska zastava propraćena zvucima jugoslovenske himne.
Belgisku zastavu belgiski komandant predao je jugoslovenskoj mornarici kao uspomenu na današnji dan. Pošto je izvršena primopredaja broda, g. g. Ervin Fink i belgiski komandant izmenjali su tople govore. Posle toga priređena je zakuska na brodu kojoj je prisustvovalo nekoliko stotina uglednih zvanica.
Večeras u 16 časova belgiska posada sa svojim komandantom napustila je brod „Perun“ i otputovala za svoju domovinu.

„Glas Boke“, br. 380, 15.06.1940.g.
Podgorica, jula
Ovih dana je odigrana prvenstvena utakmica izemđu S. K. „Crna Gora“ i „Arsenala“ iz Tivta, koja je završena pobjedom gostiju 2:1.