14.06

Tivat kroz novinsku građu, 14.jun

14.06.iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838 – 1950

„Glasnik dalmatinski“, br. 4 str. 1, 14.06.1849 g.
Ima nekoliko vrimena da su se jako zavadili stanovnici općinske pokrajine Novske s onima od Risanske općine, u ovome okolišu. S te zavade rodila se izmedju njih zloba koja je na pogibelj vergla red i mir medju njima dosad obstojeći.

Bilo je verlo potribito, da se ukine ovaka prija za da bi se mir i dogovor izmedju ove dvi medjašne općine utvredio, te radi obćenog reda, kapeta okolišni gosp. kavalir Ivačić naredio je na sverhu, da se poglavari i pridstavnici obadviuh obćinah saberu, i on je vehoma pomnjivo nastojao oko njihovog pomirenja tako, da se lroz dobre ljude ova njihova prija nalipe doveršila, i to na veliko zadovoljstvo obadviuh obćinah i sveg onudašnjeg naroda.
Ovo pomirenje deržalo se u Lepetanima 28 29 i 30 svibnja, i to u najvećem redu i bez ikakve buke (premda su mnogi ljudi s planinah sašli i ovamo došli bili). Nije nikakvog troška bilo; a pridstavnici dviuh obćinah, i dobri ljudi nisu za svoj trud nikakvu naknadu primiti htili, niti trošak na put.
Okolišni kapetan stajao je uvik u Lepetanima dok se god stvar nije sveršila, i dok se nije prid svima proštilo potverdjenje njihovog pomirenja.

„Novo Doba“, br. 138, str. 6, 14.06.1924.g.
Dolazak engleske sredozemne ratne eskadre.
Skorih dana dolazi u Boku velika engleska sredozemna bojna eskadra, u kojoj se nalaze veliki kolosi kao dreadnought „Iron Duke“. Ova eskadra broji posadu od preko 8.000 momaka. Posjetit će i Kotor. Naša ratna mornarica u Tivtu i Đenovićima pripravlja veliki doček engleskoj eskadri i velike svečanosti o čemu ćemo javiti u svoje vrijeme.