12-04

Tivat kroz novinsku građu-12.april

12.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Novo doba“, br. 86, str. 5, 12.04.1938.g.
„Jadran“ odlazi u Ameriku
Šibenik,
Jučer poslije podne doplovio je u našu luku školski brod ratne mornarice „Jadran“ U Šibeniku se već čine velike pripreme za njegov odlazak u sjevernu Ameriku. Iz Šibenika „Jadran“ odlazi na putovanje 20 ov. mj. u jutro i kreće ravno na Maltu a odatle u Gibraltar i Madeitu, gdje će ostati dva dana. Odatle odlazi u Newyork i tu ostaje čitavih osam dana.

Iz Newyorka putuje za američku ratnu luku Boston a posjetiti će eventualno i Filadelfiu. Prema programu posjeta „Jadrana“ Sjevernoj Americi trajat će petnaest dana, a svuda gdje bude pristajao sprema mu se svečani doček kako od strane američkih službenih vlasti, tako i od naših iseljenika. Iz Amerike „Jadran“ se vraća koncem septembra ili početkom oktobra i to preko Azora, Gibraltara i Tunisa. Sa brodom putuju pitomci ovdašnje stručne podoficirske škole. Brod će ploviti djelimično na jedra, a djelimčno pomoću strojeva. Brodom zapovijeda Šibenčanin kapetan fregate g. Jerko Kačić- Dimitri.
Ovo putovanje predstavlja svakako značajan događaj za našu ratnu mornaricu, jer je ovo prvo veće putovanje koje poduzimlje jedan brod naše mornarice. Osim toga ovo putovanje ima i posebnu svrhu, naime stručnu izobrazbu naših budućih oficira i podoficira.

napomena: na fotografiji Josip Nikolić, član posade „Jadrana“