11-04

Tivat kroz novinsku građu-11.april

11.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Jadranska straža“, br. 4, str. 85, 04.1930.g.
Gradimo školski brod!
Sporazumom, postignutim između Izvršnog odbora Jadranske straže i Komande Mornarice, pitanje nabavke školskog broda za ratnu mornaricu od strane našeg udruženja, sretno je privedeno idealnom rješenju: poručuje se novi i moderno uređeni brod, koji će potpuno odgovarati potrebama naše Mornarice.

Brod će biti gotov za nepunu godinu dana, kad će na svečan način, uz učešće cijele naše organizacije, biti predan Kr. Mornarici.
Članovi i čitaoci našeg lista, prijatelji naše akcije, sigurno će biti obradovani ovom viješću, kao što je bio radostan Izvršni odbor kad je svršavao posljednje mjere i sporazume oko ovog krupnog, jednog od najkrupnijih pitanja u našoj organizaciji. Pitanje nabavke školskog broda našoj mornarici, o kojem je na svim forumima našeg udruženja bilo govora i dogovora, i koje je interesovalo podjednako svakog našeg člana i radnika, – konačno se ostvaruje, i to na način, na koji će biti ponosan i gord svaki član Jadranske straže, svaki prijatelj našeg mora i mornarice, svaki naš ogranak i svaki onaj, koji je ikad svoju leptu priložio uzvišenim patriotskim ciljevima našeg udruženja. …
Nacrti za brod još se izrađuju, i kad oni, do koju sedmicu, budu gotovi, i kad se položi na brodogradilište prvo rebro broda Jadranske straže, mi ćemo preko glasnika potanko izvjestiti o svemu naše čitaoce. Po dolasku broda u otadžbinu posvetićemo i jedan poseban broj našeg glasnika opisu historijata i značenju školskih brodova kod drugih naroda i kod nas. Za sad može da se kao gotovo označi toliko, da će brod imati od 800-900 tona nosivosti, dužinu preko svega oko 50 metara, širinu oko 9, ukupnu površinu jedara oko 880 metara i motor sa oko 240 HP. Biće brik sa tri jarbola i tri križa na prednjem (košnom) jarbolu.
Naša organizacija putem okružnica je obavještena: nemamo još sav novac za brod, i moramo čim skorije sakupiti još priličnu sumu. Ali, mi smo sigurni da to ne plaši ni jednu našu organizaciju, ni jednog našeg prijatelja. Ideja, za koju se daje, toliko je značajna za naše udruženje i za današnje doba u kom se nalazi naš opći nacionalni život, da smo uvjereni, da će se onih nekoliko stotina hiljada koje još nedostaju, skupiti bez teškoće, i uz oduševljenje svega onog što je patriotsko u našoj zemlji.