10-05

Tivat kroz novinsku građu-10.maj

10.05. Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novisnku građu, 1838-1950.

„Glas Crnogorca“, br. 17, str. 1, 28.04./10.05.1875.g.
Carev put
U našem članku predprošloga lista, kojim smo pozdravili dolazak carev, iskazali smo svoje mišljenje i uvjerenje, da se stanje naroda našega u Boki, kao i uopšte u Dalmaciji mora promjeniti sad na bolje, pošto je i sama cijelj careva putovanja, da isto stanje upozna.

U pogledu sastanka našega svijetlog Gospodara sa vladaocem velike susjedne nam države, kazali smo, da ista ne znači samo učtivost uslovljenu međudržavnijem odnošajem, isto da je on izraz dubljega prijateljstva i višega značaja.
Njegovo Veličanstvo car austrijski izvezao se već iz krasnoga bokokotorskoga zaliva bez svake sumnje sa najljepšijem uspomenama i nalazi se na povratku u prestonicu svoju i mi smo sad u najprijatnijem položaju, da ovom svojem mišljenju damo jačega potkrjepljenja.
Njegovo Veličanstvo car vidio je s kraja na kraj lijepu Dalmaciju, vidio je, upravo, čarobnu Boku kotorsku, i ljubav svoju prema njoj i riječima toliko puta ponavljanijem i ushitljivijem raspoloženjem svojijem dokazivao je jasno. Car je našao na putu svome po Dalmaciji i Boki samo srpski i hrvatski narod, vazda vjeran i odan, i uvjerio se, da je tome narodu nepravda činjena, što mu je u školama i zvanijama naturivan stran jezik, istina uvaženja dostojan, ali jezik naroda, kojega u Dalmaciji nema. Car je upoznao siromašno stanje ove zemlje, i ako je u mnogijem gradovima i raskošnosti našao, što se samo ljubavi prema vladaocu i usiljavanju da se što jače ta ljubav pokaže, pripisati ima, i stekao izobilno uvjerenje, da zemlja i narod taj treba više pažnje i ozbiljnije pomoći i njege. Sa svijem je opravdano, dakle, što rodoljubi i prijatelji Dalmacije iz svega ovoga dobivaju uvjerenje, da će ovoga carskoga puta i upoznanja biti pošljedica rad vlade i njezinijeh organa u tome pravcu, da se materijalno stanje zemlje poboljša i unapređuje i pravo naroda poštuje i izvršava. Zaloga je tome i carska riječ dana narodu u svijema opštinama i na svakom mjestu, gdje je narod susretao svojega vladaoca. Neka bi se to očekivanje naroda što obilnije čas prije počelo ispunjavati. …