10.06

Tivat kroz novinsku građu, 10.jun

10.06.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Politika“, br. 10432, str. 8, 10.06.1937.g.
Otvarajući kapislu od granate u Tivtu su poginula dva radnika
Kotor, 9 jun
U blizini Tivta došlo je jutros do teške nesreće u kojoj su poginula dva radnika dok su druga dvojica teško ranjena.

Radnik Mato Brkan našao je jednu veliku kapislu od granate. Verujući da će u njoj naći eksploziva, počeo je da je otvara. Dok je on to radio, u njegovj blizini nalazili su se radnici Eugenio Srinka, Ivo Deković i Vaso Vulović. U jednom trenutku kapisla je eksplodirala i ubila Matu Brkana i Eugenija Srinku dok je Vasu Vulovića teško ranila, tako da se sumnja da će ostati u životu. Jedino je Ivo Deković zadobio povrede koje nisu opasne po život.
Na mesto nesreće izašla je odmah komisija, koja je utvrdila da je nesreća nastala usled neopreznosti samih radnika. U vezi sa ovom nesrećom desila se i druga. Šofer Franjo Cindik došao je motociklom u Kotor da o ovom slučaju obavesti Martina Nekića. Vraćajući se iz Kotora, Cindik je naleteo na auto. Pri sudaru on je zadobio teške povrede, pa je odmah prevezen u Vojnu bolnicu u Kotoru. Sutra će žrtve ove velike nesreće biti sahranjene uz veliko učešće građanstva iz Boke Kotorske.

„Glas Boke“, br. 330, str. 1, 10.06.1939.g.
Skupština odbora za gradnju srpsko- pravoslavne crkve u Tivtu
Odbor za gradnju srpsko- pravoslavne crkve u Tivtu održao je svoju redovnu godišnju glavnu skupštinu. Skupštinu je otvorio prigodnim govorom g. Blažo Đurović, iznio rad u minuloj godini i uputio pozdrav Nj. Velič. Kralju. Isto tako upućeni su pozdravi Njeg. Svet. Patrijarhu.
Za pretsjednika odbora u ovoj godini izabran je g. Ljubisav Vučković, industrijalac iz Kotora, a za potpredsjednika intend. major g. Marko Gnjidić, upravnik Glavnog mornaričkog slagališta u Tivtu.
Iz izvještaja koji je podnio blagajnik g. G. Danović vidi se da je finansiska strana rada ovoga Odbora bila u prošloj godini plodna te je završena sa dobrim rezultatom.
Lica birana u novu upravu daju takođe nade da će rad i u ovoj godini biti dobar.