10-04

Tivat kroz novinsku građu-10.april

10.04.Iz opštinskog arhiva tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Politika“, br. 7167, str. 9, 10.04.1928.g.
Izrada vodovoda na moru
Ministarstvo Vojske i Mornarice rešilo je da se pristupi izradi mornaričkog vodovoda Plavda-Tivat, na koji će se utrošiti 584.540 din. i vodovoda na pomorsko-vazduhoplovnom kompleksu u Divuljama, kraj Trogira, na koji će se utrošiti 375.750 dinara.

 

„Politika“, br. 7523, str.10, 10.04.1929.g.
U luci pred Tivtom okuplja se naša ratna mornarica
– pred polazak na veliki put u posetu engleskoj floti-
Tivat, 8 marta
Sve pripreme za polazak naše flotile u inostranstvo privedene su kraju. Tako, još pre četiri dana počele su u Tivat pristizati pojedine jedinice naše ratne mornarice koja treba da 15 maja ove godine pod vođstvom svoga komandan. admirala g. Price pođe na veliki međunarodni put u posetu engleskoj floti.
Preko Krfa i Bizerte, stići će naša flotila u Maltu i vratiće tako posetu Englezima koji su sa svojom flotom u više mahova posetili već našu ratnu mornaricu. Engleski mornari od Kotora do Sušaka bili su svuda oduševljeno dočekivani. Dok su najviši oficiri izmenjivali posete učtivosti kojima srdačnost nije nedostajala, engleski i naši mornari svojski su se takmičili u futbalu, u vater-polu, u plivanju, u veslanju. Naša momčad pokazala se uvek slavno, pa su i Englezi, koji dobro znaju kakve odlične pomorce mi imamo bili iznenađeni. Red i rad na našim brodovima takođe su se veoma dopali Englezima. I ne jedan engleski oficir rekao je našima:
– Vi zaslužujete da imate veliku flotu i nema sumnje da ćete je vi i
imati!
Naša poseta Englezima predstavlja pravi istoriski događaj. Jer tada će
se po prvi put na širokoj pučini Sredozemnog Mora zalepršati sa ratne flotile zastava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naši mladi mornari, pored toga, steći će na ovom velikom manevru bogato iskustvo u svakom pogledu. …