01.06

Tivat kroz novinsku građu, 1.jun

01.06.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Jadranska Straža“, br. 6, str 138, 06.1926.g.
Otvorenje Kina.
Akcija oko otvorenja Kina u ovom središtu naše mornarice, o kojoj smo ranije izvjestili, unatoč mnogim zaprekama, privedena je kraju. Ustrajnim i oduševljenim radom svih članova uprave JS, a naročito tehn. posl. g. D. Najvirta, kojima služi na čast, otvoren je na 2. II. t. g. kino i to sa filmom JS i jednom dramom.

Brojna posjeta publike svih zanimanja najbolje nam svjedoči, kako je preka potreba da se Tivtu pruži što moguće više uslova za kulturan život. Prije početka predstave odbornik JS g. Dr. Fažo zahvalio je u ime društva na odazivu građanstva sa željom da bi i unapred pomogli naš rad.
Razumije se da cio uspjeh budućeg rada ovisi o velikoj i sve većoj požrtvovanosti članova uprave, koji nalaze vremena da svoje energije ulažu u zajedničke patriotske ciljeve, pa smo uvjereni da na tom putu ne će sustati.

„Mornarički glasnik“, br. 5- 6, str. 321, 1935.g.
Poseta Francuske 1. eskadre.
Francuska I. eskadra pod komandom vice-admirala g. Muže-a (Mougeta) posetila je od 16 do 22 maja ove godine Boku Kotorsku i Split.
Svrha ove posete bila je polaganje venca sa strane francuske delegacije na grob Blaežnopočivšeg Viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i zvanična poseta našoj Mornarici.
Francuska eskadra uplovila je 16 maja u 08.00 časova u Boku Kotorsku i usidrila se pred Tivtom. U sastavu Eskadre bile su sledeće jedinice:
krstrice:
„Alžeri (Agerie),
„Turvil“ (Tourville),
„Dipleks“ (Dupleix) i
razarači:
„Tarti“ (Tartu),
„Albatros“,
„Le Ševalje Pol“ (Le Chevalier Paul),
„Žerfo“ (Gerfault),
„Egl“ (Aigle)
Pri uplovljavanju krstarica „Alžeri“ odala je uobičajenu teritorijalnu počasnu paljbu od 21 metka, koja joj je uzvraćena.
U toku prepodneva učinio je komandant Pomorske obalske komande zvaničnu posetu vice-admiralu g. Mužeu na krstarici „Alžeri“ i kontra-admiralu g. Laboru (Labord) na razaraču „Tarti“. Prilokom odlaska sa krstarice „Alžeri“ odana je komandantu Pomorske oblaske komande počasna topovska paljba. …