02-04-

Tivat kroz novinsku građu-1.april

01.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku grašu-1838-1950
Starohrvatska prosvjeta“,
god. 1, br. 4, 01.04.1895.g.
Izvještaj Upraviteljstva Hrvatskoga starinarskoga družtva u Kninu o družtvenom radu i napredku kroz zadnji tromjesec.
… Stupiše nadalje u naše družtvo zauzimanjem povjerenika p. n. g. Petra pl. Akačića: … Krsto Staničić, posjednik i trgovac, Tivat. …

 

„Glas Boke“, br. 320, str. 3, 01.04.1939.g.
Godišnji zbor „Jadranske straže“ u Tivtu
Mjesni odbor J. S. u Tivtu, pod pretsjedovanjem pretsjednika g. d-ra Turketa, održao je u nedjelju, u svojim prostorijama, godišnji zbog svojih članova, kojih je bilo prisutno oko 200.
Burno i dugotrajno aplaudiran, uzima riječ pretsjednik g. d-r Turketo, koji se u jednom krasnom govoru zahvalio članovima Uprave i svima ostalima na ukazanom radu i saradnji. Prije prelaza na čitanje izvještaja pojedinih funkcionera, pročitana je pozdravna depeša Nj. Vel. Kralju Petru II. Pretsjedniku Središnjeg odbora J. S. g. d-ru Ivu Tartalji takođe je upućen brzojav.
Nakon pročitanih izvještaja, iz kojih se vidjelo da je rad ove ustanove u prošloj godini bio obilat i koristan, prešlo se na biranje nove uprave.
Aklamacijom i burnim poklicima ponovno je biran za pretsjednika g. d-r Turketo, iako je on uporno molio da ga se rješi ove dužnosti i pretsjedničko mjesto popuni svježom snagom. Ponovni burni aplauz i poklici g. d-ru Turketu bili su znak da sve članstvo dijeli jedno mišljenje da se on i nadalje zadrži za pretsjednika.
Za izbor ostalih članova Uprave vodila se žučna debata oko pojedinih ličnosti, ali je ipak na kraju izbor izvršen u redu. U eventualijama govorilo je više lica. Bilo je vrlo dobrih i korisnih predloga; naročito je pao u oči predlog da se J. S. više posveti omladini u gajenju sportova na moru.