02-05

Tivat kroz novinsku građu- 2.maj

02.05.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Jadranska straža, br. 5, str. 209, 05.1940.g.
Finansijski izvještaj.
Dana 10 marta o . g. održao je Mjesni odbor u Tivtu svoju godišnju skupštinu. Sada je Izvršnom odboru dostavljen izvještaj o finansijskom poslovanju Mjenog odbora.

Mjesni odbor u Tivtu ide u red najjačih odbora po svom finansijskom poslovanju. Svi prihodi u go. 1939 iznosili su 224.330.24 Din, a svi rashodi 213.238.58 Din, dok je polučeni čisti dobitak iznosio 30.920.62 Din. Mjesni odbor u Tivta ima naime vlastitu kino-dvoranu u svom domu sa odličnom ton-aparaturom. Čitavo je poslovanje postavljeno na trgovačku osnovu, vođeno je od članova uprave i veoma uspješno, o čemu najbolje svjedoče gornje brojke. Čitava imovina Mjesnog odbora u Tivtu iznosi prema knjigama koncem godine 1939 Din 582.995.19. U toku prošle godine sagrađena je nova kino-kabina, obojena je dvorana, nabavljeno je novo platno, kupljeno novih 10 stolova, izvršen generalni popravak svih sjedala, sagrađena nova soba za stanovanje podvornika, itd., a sve je te radove omogućui polučeni prihod kino-predstava. Obaveze Mjesnog odbora u Tivtu iznosile su (osim manjeg duga naprema Izvršnom odboru u Splitu) oko 25.000 Din. Izvršni odbor rado ovim putem daje priznanje radu upravnog odbora Mjesnog odbora u Tivtu, jer taj rad zaslužuje zaista svaku pohvalu.