Tivat ima potencijal da bude vodeća mediteranska oaza

Tivat ima potencijal da postane vodeća mediteranska oaza, viisokovalitetna turistička destinacija aktivna tokom cijele godine – čulo se na današnjoj centralnoj javnoj raspravi o Strategiji razvoja turizma Tivta za period 2020-2024. godina.

Iako je odaziv građana i turističkih radnika bio veoma slab, diskutanti su pohvalili Stratejiu koju je uradila firma Fideliti konsalting iz Podgorice. U uvodnom izlaganju Petar Vujović, sekretar Sekretarijaza za turizam i preduzetništvo je rekao da je Nacrt Strategije urađen transparentno:
     „Kontaktirali smo sve subjekte u Tivtu, kako strateške partnere tako i tivatske turističke radnike. Cilj je bio da uključimo što veći broj subjekata, kako bismo došli do dobrog dokumenta. U radnoj grupi bili su Marko Petričević, Predrag Gajić, Gabrijela Glavočić, Zvonimir Dubravčević i Petar Vujović. Javna rasprava počela je 11. novembra a traje do kraja ovog mjeseca. Nacrt Strategije poslali smo i svim odbornicima, kako bi se lakše uključili u kreiranje ovog dokumeneta. Mislim da smo dobili solidnu Strategiju turizma i da ćemo naći  pravi model kako upravljati turističkom opštinom“ – kazao je Petar Vujović.

„Tivat nije elitna turistička destinacija, ali ide ka tome da bude“ – istakao je Miloš Vuković, izvršni direktor kompanije Fideliti konsalting:
   „Velika prednost Tivta je sigurnost i bezbjednost, a mana velike saobraćajne gužve. Tokom izrade dokumenta koristili smo kao osnovu Strateški plan opštine Tivat, a obavili smo veliki broj razgovora jedan na jedan. To nam je bilo veoma korisno. Uradili smo i ankete, prikupili ogroman broj dokumenata koji su nam pomogli da definišemo Strategiju. Treba promjeniti način mišljenja. Tivat je kombinacija autentičnog mediteranskog grada i doživljaja savremenog načina življenja. Tivtu ne treba razvoj po svaku cijenu, već održivi razvoj. Glavni izazov za turistički Tivat je sezonalitet. I treba definisati da je turizam ključni element razvoja grada, koji koegzistira sa drugim granama razvoja. Cilj je upravljanje turizmom u opštini do upravljanja turističkom opštinom.A ukupni cilj Strategije je povećanje kvaliteta života građana Tivta“ – rekao je Vuković.

„Ovaj Nacrt je dobar i Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave će ga podržati Predlažem da se u Nacrtu doradi pitanje aerodroma i prirodnog rezervata Solila. Ono što nije dobro je slaba posjećenost na ovoj raspravi u turističkom gradu, kakav je Tivat“ – rekao je Radoš Gospić, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

      „U cjelini dokument je dobar. Dobro je naznačeno da u Tivtu treba da se razvija nautički, kulturni i sportski turizam. O nautičkom  se dosta govori, o kulturnom i sportskom , za nas veoma važnim, ne toliko.  Kad govorimo o snagama kulturnog turizma u dokumentu nedostaje “dobra infrastruktura”. Ovo što mi imamo u Tivtu, malo ko ima na prostoru bivše Jugoslavije. I to treba posebno naglasiti. Takođe, nedostaje riječ “imidž”. Tivat, i Centar za kulturu su već  taj imdiž dobili. U snagama nedostaje i “sopstvena pozorišna produkcija”. Kad ste pisali o slabostima mislim da ste to dosta uopšteno uradili, prepisujući iz nekih drugih sredina. “Neodovoljna upoznatost lokalnog stanovništva sa vrijednostima kulturnog nasljeđa”, “Fragmentirana kulturna ponuda”, “Nedovoljan stručni kadar”. To treba izbaciti jer ne odgovara stvarnosti. Slično je kad pišete o opasnostima: “Loše održavani objekti” i “nedovoljna ulaganja u objekte”– rekao je Dragan Popadić, direktor Radio Tivta.

   „Mnogo veću pažnju treba da posvetimo primjedbama gostiju. Nama je potreban senzibilitet prema potrebama turista. Nema adekvatnog kvaliteta usluge. Put za Krašiće je potpuno devastiran. Neuređenost putnog pojasa. Treba pomoći Komunalnom i zaposliti više radnika. Evidentno je bilo da se ovog ljeta više čistilo.Tivat nije samo Porto Montenegro i Luštica. Mi smo njima pomogli više nego oni nama. Treba više da ulažemo u infrastrukturu. Šta je sa Ostrvom cvijeća i Župom ? Potpuno neiskorišćeni turistički potencijal. Šta možemo da uradimo po ovom pitanju? Ako ništa, može ono da se očisti. Ali, mora se dovesti u funkciju“ – rekao je Boro Šturanović, hotelijer iz Krašića.

Strategijom je precizirano povećanje broja kvalitetnih turista koji će više trošiti i vratiti se Tivtu. U četvorogodišnjem periodu planirano je povećanje turista za 11 odsto. Neki diskutanti smatraju da je to isuviše skromno.