Tivat i dalje u IV grupi

IIJZ Crne Gore objavio je vrijednosti kumulativnih incidencija za period od 9.1. Do 22.01.2021. Sistem semafora je informativnog karaktera i predstavlja mjeru epidemiološkog rizika obolijevanja.Tivat i dalje u IV grupi.

1. KI <400: Petnjica, Gusinje, Ulcinj, Mojkovac, Šavnik, Plav i Tuzi;

2. KI 400-799: Žabljak, Danilovgrad, Rožaje, Bijelo Polje, Bar, Kolašin, Pljevlja i Herceg Novi;

3. KI 800-1.199: Berane, Andrijevica, Plužine i Kotor;

4. KI > 1200: Nikšić, Cetinje, Podgorica, Tivat i Budva.