Tivat i dalje u I grupi

Iz Instituta za javno zdravlje objavili su vrijednosti dvonedjeljnih stopa kumulativne incidencije za period od 3.4. u 00:00 h do i zaključno sa 16.04. u 24:00 h .Tivat je  i dalje u I grupi.

Gradovi po grupama su:

1. KI <400: Gusinje, Ulcinj, Herceg Novi, Petnjica, Bar, Žabljak, Budva, Tuzi, Kotor, Plav, Plužine, Tivat, Rožaje;

2. KI 400-799: Cetinje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Podgorica, Nikšić, Mojkovac;

3. KI 800-1.199: Berane, Kolašin, Pljevlja;

4. KI > 1200: Šavnik, Andrijevica.