Tivat i dalje u 4. grupi

Institut za javno zdravlje Crne Gore objavio je vrijednosti kumulativnih incidencija za period od 06.02. u 00:00h do i zaključno sa 19.02.2021. u 24 h.Sistem semafora je informativnog karaktera i predstavlja mjeru epidemiološkog rizika obolijevanja.

Tivat i dalje u IV grupi !

1. KI <400: Gusinje, Petnjica, Rožaje, Plav, Tuzi, Šavnik;

2. KI 400-799: Kolašin, Mojkovac, Berane, Danilovgrad, Bijelo Polje, Andrijevica, Pljevlja, Bar;

3. KI 800-1.199: Kotor, Žabljak, Plužine;

4. KI > 1200: Cetinje, Herceg Novi, Podgorica, Nikšić, Ulcinj, Tivat, Budva.