Tivat i dalje u 4. grupi

Iz Instituta za javno zdravlje objavili vrijednosti 14-o dnevnih stopa kumulativne incidencije za sve opštine, za period od 13.02. u 00:00h do i zaključno sa 26.02. 2021. u 24:00h. Tivat još uvijek u IV grupi !

1. KI <400: Petnjica, Gusinje, Plav, Rožaje, Mojkovac, Tuzi, Berane Šavnik;

2. KI 400-799: Kolašin, Žabljak, Danilovgrad, Bijelo Polje, Andrijevica, Kotor, Pljevlja;

3. KI 800-1.199: Bar;

4. KI > 1200: Plužine, Podgorica, Tivat, Cetinje, Ulcinj, Nikšić, Herceg Novi, Budva.