987

„Tivat Free Wi-Fi“ od juče i u Radovićima

U sklopu projekta „Tivat Free Wi-Fi“ besplatnim bežičnim internetom od juče pokriven je centar Radovića – Krtoli. Na domu kulture „Uroš Rautović“ omogućeno je postavljanje konzole i strujno napajanje koje je neophodno za funkcionisanje uređaja.

Korišćenje bežičnog interneta je kao i na drugim lokacijama ograničenog protoka na 256 kb/s kako bi bilo omogućeno da što veći broj korisnika istovremeno ostvaruje pristup navedenoj usluzi.*
Od ranije aktivne lokacije su Aerodrom Tivat, glavna autobuska stanica, akvatorijum lučice Kalimanj, gradsko šetalište od hotela Palma do Porto Montenegra, trg Magnolija, SMŠ „Mladost“, šetališno-kupališna zona od Porto Montenegra do ponte Seljanova, plaža ponta Seljanova, šetališno kupališna zona od plaže Wai-Kiki do parka pored hotela Kamelija i šetališno kupališna zona od crkve Sv. Roka u Donjoj Lastvi do plaže Bašića.