tivatska akcija

Tivatska Akcija: Međunarodnu zajednicu upoznati o uzurpaciji privatne svojine

U subotu naveče, 13. juna, u Petrovcu je u organizaciji Matice Boke održana javna tribina o predlogu dopune Zakona o eksproprijaciji. Pozvana su bila sva udruženja koja se bave ovom problematikom, svi zainteresovani građani, mediji, kao i predstavnici vlasti na lokalnom i državnom nivou. Prisustvo predstavnika brojnih organizacija i građana još jednom je potvrdilo snažno jedinstvo Primoraca da se suprotstave pravnom nasilju, ali, na žalost, predstavnici vlasti se opet nisu odazvali ovom skupu, što jasno pokazuje, ne odsustvo sluha, već njihove stvarne namjere kad je u pitanju eksproprijacija, i uopšte odnos prema privatnoj svojini – saopštvaaju iz Tivatske Akcije.

Među brojnim diskutantima skupu se obratio i autor ovog saopštenja, predstavljajući u kratkim crtama stavove Tivatske Akcije, a kao primjer zloupotrebe zakona i kršenja ljudskih prava naveo sam slučajeve protivzakonite i nasilne eksproprijacije u Krašićima. Navodeći da se ovaj grubi nasrtaj na elementarna ljudska prava, kakvo je pravo na privatnu svojinu, tiče svih vlasnika nepokretnosti na Primorju, bez obzira na nacionalnu pripadnost i državljanstvo, istakao sam da se TA zalaže za što veću saradnju svih društvenih i političkih organizacija, kao i samih ugroženih građana, da bi se odbranili od sistematskih pokušaja Vlade da uzurpira privatnu svojinu, a koji prijete da stanovnike Primorja dovedu na rub egzistencije.

Što se samih izmjena Zakona o eksproprijaciji tiče, stav TA je da je potrebno iskristalisati što je to istinski javni interes, pa tek onda razgovarati o modelima eksproprijacije i valorizacije prostornih resursa. TA smatra da Predstavnike Evropske komisije u Crnoj Gori treba upoznati sa svim aspektima flagrantnog kršenja ljudskih prava kad je u pitanju privatna svojina, i da ih treba aktivno uključiti u rješavanje problema. Takođe, TA podržava predlog učesnika sa tribine da na sljedećim sastancima budu pozvani i predstavnici ambasada država EU, SAD i Rusije, da bi čuli naše probleme direktno, a i zbog toga što je mnogo njihovih državljana pogođeno ovakvim zakonom, budući da su vlasnici nekretnina u CG.

Sa žaljenjem i gorčinom moram konstatovati da je moja malenkost bila jedini pripadnik hrvatske nacionalne zajednice na ovom skupu (kao što je to bio slučaj i sa Slavenkom Staničićem, koji je u Baru, u ime Tivatske Akcije potpisao Deklaraciju o zaštiti privatne svojine, stečenih prava, slobodnog tržišta, pravičnog suđenja i otpora pravnom nasilju), a da se niko od onih koji politički egzistiraju kao navodni predstavnici Hrvata u CG ni ovoga puta nije pojavio. Niti daju podršku ovakvim skupovima, niti imaju smjelosti da jednom riječju osude ovakve nezapamćene nasrtaje na osnovna ljudska prava, iako ovom sistematskom otimačinom imovine građani hrvatske nacionalnosti nisu ništa manje ugroženi od ostalih starosjedilačkih zajednica na Primorju.

Osim predsjednika GO Tivatske Akcije, skupu je prisustvovao i član GO Mirko Kovačević.

Na kraju, u ime TA izražavam zadovoljstvo što su svojim govorima skupu dali značajan doprinos Željko Komnenović, predsjednik UO Matice Boke, i Savo Klakor, odbornik NSD u SO Tivat, pa su tako Tivćani – koji su uz Ulcinjane i Paštroviće najviše ugroženi ovom agresivnom politikom otimanja imovine – još jednom dali puni doprinos borbi za odbranu naših temeljnih ljudskih prava.

Tivatska Akcija
Pavle Jurlina, predsjednik GO