Terce jadranskih brodica u Kotoru

Kao rezultat međunarodne kulturne saradnje na relaciji Krk – Kotor, odnosno Centra za kulturu Grada Krka i Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru, u galeriji Pomorskog muzeja u petak, 11. juna.u 20 sati, otvara se izložba tehničkih crteža Velimira Salamona “ Terce jadranskih brodica“.

Čini je 60-ak tehničkih crteža opštih planova tradicionalnih, ali i danas nestalih hrvatskih, tj. jadranskih brodica na jedra i vesla. Iako se ovdje radi o kompjuterskim crtežima bracera, gajeta, falkuši, batana, guceva, peliga i ostalih tradicionalnih plovila napravljenih u skladu s načelima nacrtne geometrije i tehničkog crtanja, a uvedena boja daje im dodatnu dimenziju. Te crteže možemo smatrati najsastavnijim i najtemeljnijim prikazima morfologije naše tradicionalne barke, do kojih je autor dolazio ne samo kabinetskim radom već i pomnim terenskim istraživanjem, sve od Rovinja do Dubrovnika te duž Sredozemlja, od Lisabona i Barcelone do Bresta.

Naziv izložbe motivisan je brojkom tri koja je obilježila pomorsku kulturu, jer proporcije trupa broda su u trećinama, jarbol je smješten na jednoj trećini dužine broda od pramca, a kosnik je, kao i veslo, tradicionalno jednom trećinom unutar broda. Jedro se skraćivalo za jednu trećinu svoje površine, a na krmama su uvijek bila tri ferala kao simboli vjere, nade i milosrđa.