Terasa, sladoled i kokice

Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup zemljišta za postavljanje ugostiteljske terase i privremenih lokacija na zemljištu kojem raspolaže Opština Tivat, terase u parku preko puta Hotela „Montenegrino“, površine 67 m2 , do 30. Septembra i po početnoj mjesečnoj cijeni 10,80 €/m2 .

Javni poziv obuhvata 7 lokacija za postavljanje konzervatora (prodaja sladoleda, za period do 30.septembra. Početna mjesečna cijena zakupa lokacije iznosi 120,00 €.

Predviđeno je da uslužni aparati za pečenje kokica, uz obavezu zakupca da obezbijedi bezbijedan priključak na elektro mrežu, do 30. septembra budu postavljeni na tri lokacije. Početna mjesečna cijena zakupa lokacije iznosi 120,00 €.

Dvije su lokacije za vožnju kolica za prodaju sladoleda koja  se prilkom pružanja usluga isključivo kreću putanjom i stoje na mjestu naznačenom u Planu privremenih objekata, do kraja septembra i početnoj cijeni 150,00 €. Ista, početna cijena važi i za pokretni aparat za prodaju sladoleda koji do 30 septembra može biti postavljen kod sidra, na Trgu od culture.

Detaljne informacije o Javnom pozivu mogu se pročitati na sajtu opštine Tivat.