opstina 1

Tenderi Direkcije za investicije i razvoj

U opštini Tivat u toku je nekoliko tendera, koje je raspisla Direkcija za investicije i razvoj. Rok za izbor najpovoljnijih ponuda je do kraja ovog mjeseca.
Jedan od njih je tender za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju prve faze saobraćajnice kod autobuske stanice.

Ta investicija je procjenjena na 110 hiljada eura. Rok za donošenje odluke o najpovoljnijem ponuđaču ili odluke o obustavljanju postupka javne nabavke je 30.april.
Pored toga, aktuelan je i tender za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova uređenja planinarskih staza na području Tivta. Vrijednost tog posla procijenjena je na 4 500 eura, a rok za donošenmje odluke o najpovoljnijoj ponudi je 30.april.
Aktuelan je i tender za nabavku muzičke opreme za Centar za kulturu u vrijednosti od 25.hiljaad eura. Najpovoljnija ponuda biće odabrana do 27.aprila.
Do 23.aprila donijeće se i odluka o najpovoljnijoj ponudi za čišćenje potoka Rosino. Procjenjena vrijednost te investicije je 6 500 eura.