Tender MORT-a o procjeni realizacije investicije Luštica Bay

Procjena da li je kompanija Luštica Development ispunila obaveze i uložila planiranih 150 miliona eura u projekat Luštica Bej, državu će koštati 45 hiljada eura.

Tolika je vrijednost tendera koji je raspisalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma za imenovanje ovlašćenog procjenitelja za ovaj projekat. Ova javna nabavka sprovodi se „isključivo sa ciljem da pomogne korisnicima u procjeni ispunjavanja uslova ugovornih strana u vezi sa određivanjem roka za ispunjenje realizacije obaveze minimalnog investiranja“, a koje proističu iz ugovora o zakupu i izgradnji sklopljenom između Luštice Development i Opštine Tivat i protokola o datumu stupanja na snagu.

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da procjena bude završena u roku od šest mjeseci od zaključenja ugovora, dok je ponude moguće predati do 23. jula. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da je sproveo reviziju u najmanje tri srednje ili velike kompanije, a onaj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija moraće dostaviti polisu osiguranja od odgovornosti za štetu tokom trajanja procjene. Tim koji će raditi na ovom projektu moraju sačinjavati minimum tri člana i to po jedan licencirani revizor i procjenitelj, kao i diplomirani pravnik. Ugovor o zakupu tivatska opština je potpisala sa Lušticom Development u oktobru 2009. godine, dok je protokolom potpisanim u oktobru 2013. godine utvrđeno da ugovor stupa na snagu dva mjeseca kasnije. Njime je definisan minimalan iznos investicije od 150 miliona eura u roku od četiri godine, pod uslovom da ugovorne strane ispune svoje obaveze, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

(Pobjeda)