Telekom izdaje sertifikate za elektronsku fiskalizaciju

Crnogorski Telekom od danas izdaje kvalifikovane sertifikate za napredni elektronski pečat ili potpis, koji se koriste u procesu elektronske fiskalizacije i neophodni su svakoj kompaniji koja izdaje račune u Crnoj Gori. Proces izdavanja sertifikata od trenutka podnošenja zahtjeva i potrebne dokumentacije traje najviše 10 minuta, a sertifikat je validan tri godine nakon čega je potrebno njegovo obnavljanje.

Telekom je na taj način postao jedini telekomunikacioni operator u Crnoj Gori koji je registrovan kao kvalifikovani pružalac elektronskih usluga povjerenja u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.