Tamara Vučinović izabrana za direktoricu Radio Tivta

Na današnjoj sjednici Savjet Radio Tivta je jednoglasno za direktoricu Lokalnog javnog emitera „Radio Tivat“ doo izabrao Tamaru Vučinović, novinarku ovog radija.

Na raspisani konkurs za izbor i imenovanje direktora Radio Tivta, pored Tamare Vučinović javio se i Predrag Nikolić, novinar iz Kotora. Savjet je ocijenio da je Program razvoja Radio Tivta u narednom četvorogodišnjem periodu, koji je ponudila Tamara Vučinović,  sveobuhvatniji i realniji, pa je to bio i osnovni razlog da se ona izabere za direktora Radio Tivta.

Savjet je izrazio zahvalnost i poštovanje prema rezultatima koje je ostvario dosadašnji direktor Dragan Popadić i akcentovao da se nada da će se uređivačka politika Radio Tivta, nastaviti u istom smjeru. Da se temelji na profesionalnošću i novinarskoj etici u korist svih građana Tivta.

Savjet je jednoglasno usvojio finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora za 2020. godinu. Revizor je dao pozitivno mišljenje bez rezerve na finansijsko poslovanje Radio Tivta u prošloj godini.

Savjet je razmorio i usvojio i više drugih odluka iz svoje nadležnosti – kaže se u saopštenju sa današnje sjednice.