image002

TACSO poziv nevladinim organizacijama

Tehnička pomoć za organizacije civilnog društva- TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) – resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori, priprema publikacije „Godišnji finansijski izvještaji organizacija civilnog društva u Crnoj Gori za 2014. godinu“ i „Ostvarenja organizacija civilnog društva u 2013. i 2014. godini“. Nevladine organizacije sa sjedištem u Crnoj Gori TACSO kancelarija je pozvala da popune upitnike o svom radu i finansijama da bi dobile prostor u ovim izdanjima.

Projekat je podržala EU, a finansijski i administrativni asistent Tacso kancelarije Marija Ivančević o ciljevima kaže:
„Cilj publikacija je da se u široj javnosti unaprijedi i poveća vidljivost aktivnosti organizacija civilnog društva i njihove uloge u demokratskim procesima.
Publikacije takođe imaju svrhu da doprinesu poboljšanju javnog imidža i kredibiliteta organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori.
Publikacije ce biti dostavljene poslanicima u Skupštini Crne Gore, Vladi, lokalnim samoupravama, Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, međunarodnim organizacijama, medijima, nacionalnim i lokalnim komisijama za finansiranje projekata NVO, privatnim, inostranim i međunarodnim donatorskim organizacijama. Namjeravamo da publikacije učinimo dostupnim građanima na Sajmu organizacija civilnog društva koji planiramo da priredimo u ovoj godini. „
Rok za popunjavanje i dostavljanje upitnika je do 20. maja, a mogu se preuzeti na web adresi www.tacso.org.