mirko kovacevic i miomir abovic

TAA: Prodajom zemljišta na Plavom horizontu oštećen budžet za 1,2 miliona

Tivatska antikorupcijska akcija danas je iznijela novi slučaj kako su naveli „brutalne pljačke budžeta opštine“, čime je kako tvrde gradska kasa oštećena za preko milion eura. Riječ je o spornom načinu brisanja zabrane otuđenja i opterećenja na zemljištu u obuhvatu kompleksa Plavi horizont na ukupnoj površini preko 40.000 kvadrata, odlukom lokalne skupštine 2012. godine. Mirko Kovačević je objasnio da se suštinski radi o prodaji opštinskog zemljišta HTP „Primorju“, koje je to zemljište brzo preprodalo „Katari Diaru“. „Procjena vrijednosti zemljišta od strane Uprave za nekretnine sama po sebi bila je posao za Specijalnog državnog tužioca. Uprava je dio katastarske parcele 460/1 KO Nikovići na samoj obali mora površine 1.602 metra kvadratna procijenila na 70,09 eura po kvadratu. Ostali djelovi kompleksa od ukupno 41.429 kvadrata u kompleksu procijenjeni su na 49,48 eura po kvadratu. Tadašnjem predsjedniku opštine Miodragu Kankarašu i ta cijena je bila previsoka pa se sa opštinskom Direkcijom za imovinu dosjetio kako da je drastično umanje. Tražili su procjenu i od drugih vještaka i procjenitelja koji su došli do procjene od 85 eura po kvadratu, a onda je uslijedio „salto mortale“, objašnjava Kovačević dodajući da su napravili „hokus pokus dostojan Alana Forda ili Domanovićevih pripovjetki“. U odluci Direkcije za imovinu koju je usvojila skupština po riječima Kovačevića krije se dokaz „drske korupcije i bezočnog poigravanja sa zakonima“.

„Imajući u vidu da je Ugovorom iz 1969. godine cijena predmetnog zemljišta utvrđena na iznos od 7 dinara po metru kvadratnom, što je potvrđeno i Zaključkom skupštine, odnosno da ista predstavlja 4,28 dijela od cijene koju je Globus plaćao fizičkim licima, to se stalo na stanovište da se prihvati cijena utvrđena nalazom procjenjivača i sudskih vještaka, s tim da se umanji za 4,28 puta“, piše u skupštinskoj odluci čiji je predlagač bio Miodrag Kankaraš. „Tako se došlo do cijene od 20 eura po metru kvadratnom. Da je HTP Primorje po inače preniskoj cijeni od 49,48 eura po kvadratu kupilo zemljište, opština bi prihodovala 2 miliona i 50 hiljada eura, ali je ovim mađioničarskim trikom to smanjeno na 828.580 eura, čime je budžet opštine oštećen za 1,2 miliona eura“, istakao je Kovačević. On je rekao da je najzanimljivije da se sve to radi usred predizborne kampanje za lokalne izbore 2012. godine, a odluka se donosi na poslednjoj sjednici skupštinskog saziva 19.marta. Kovačević objašnjava da je taj trenutak iskorišćen jer se opozicija bavila izborima, niko nije detaljno čitao odluku. „Koliko je Vlada bila uključena u sve ovo, dovoljno govori činjenica da je Uprava za nekretnine procjenu vrijednosti zemljišta dostavila 5.marta 2012. godine, a Vlada donijela zaključak kojim se to odobrava 16.marta. Vrlo je moguće da je ovo jedan od poslova u kojima je Miodrag Kankaraš stekao velike zasluge kod svojih šefova pa zasada izmiče istragama tužilaštva“, zeključio je Kovačević.