Na kotorksom dvoru

Teatar 303 „Na kotorskom dvoru“ na Ljetnjoj u utorak

PURGATORIJE 2015
Teatar 303 – Kotor
NA KOTORSKOM DVORU
Utorak, 11.avgust
Ljetnja pozornica Tivat u 21:00 h

Ovo je humorističko – satirična komedija, koja povezuje prošlost i sadašnjost na jedan moderan način. Predstava, prožeta humorom i satirom, preslikava zbilju i opominje sve one koji mogu popraviti stvarnost. Savremena je i ima puno muzičkih numera, kao i video materijala sa kojima glumci povezuju prošlost i sadašnjost.