ROnmska poezija knjiga

Svjetski je dan Roma

Svjetski dan Roma, 8. april obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu, jednog od najvažnijih događaja u istoriji Roma. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni.

Uz Svjetski dan Roma pjesma Djed, romskog pjesnika Ivana Toskića iz Podgorice, urednika naše emisije „Trag duše – Drom ko ilo“.

DJED

Ustane djed.

Ustanem ja.

On pije kafu.

Ja pijem čaj.

On suče brke.

Ja nosić svoj.

Oblači kaput.

Ja džemper nov.

Polazi djed

u grad da radi.

Konja preže, pozdravlja nas.

On skuplja papir

i staro gvožđe.

Da kupi hljeba,

da jedem ja.

Čekam da dođe.

Gledam niz lug.

Kad će da prođe.

Taj dugi put.

Da sjedne lijepo

kraj tople vatre.

I meni ispriča

najljepše bajke.

 

PAPU
Ušćel mo papu.
Ušćav i me.
Ov pijel kafa.
A čaji me.
Ov cidel mustako.
Me mo nakoro.
Urjel o kaputo.
Me mo đempero.

Mo papu nakel i đal ki giz.
Pandel e graste, man ćimundel.
Te skedel o sastrn.
Taj šuko lil.
Te kinel maro,
Tovav čalo.

Žarav te avel.
Dikav ko drom.
Kana ka avel adavka Rom.
Te bešel mancar điki tači jag
I o šukar paramisija
Vakerel mange sa.