prva pomoć

Svjetski Dan prve pomoći

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana prve pomoći koji je obilježio i Crveni krst Crne Gore je “Prva pomoć za djecu” jer su kako je ocijenjeno dječje povrede globalni zdravstveni problem.Crveni krst Crne Gore kontinuirano radi na obučavanju stanovništva u pružanju osnova prve pomoći.

Kroz predavanja u školama, fakultetima, radnim organizacijama, organizovanjem lokalnih takmičenja, državnog takmičenja, pokaznih vježbi, svake godine obuku uspješno savlada više od 2000 osoba. Vođe obuke u prvoj pomoći su licencirani instruktori koji djeluju u opštinskim organizacijama. Već dvije godine u OOCK Tivat to je Nevena Božović koja ponosno ističe podmladak i njihove uspjehe na takmičenjima u pružanju prve pomoći:

Naša omladina, podmladak opštinske organizacije Crvenog krsta Tivta je jako aktivna u prvoj pomoći. Ustvari, to im je i najomiljenija djelatnost Crvenog krsta jer tu se oprobavaju, takmiče čak i na republičkom nivou što im se mnogo sviđa. Jako ozbiljno se pripremaju a to se vidi iz rezultata na opštinskim takmičenjima, njihovoj masovnosti, interesovanju u toku godine i na kraju rezultati na republičkom nivou”.

Prva pomoć je skup postupaka i mjera kojima se spašavaju život i zdravlje unesrećenog ili povrijeđenog čovjeka, a primenjuje se na licu mesta. Cilj pružanja prve pomoći je da povrijeđeni što prije i u što boljem stanju stigne do stručne medicinske pomoći, odnosno u najbližu medicinsku ustanovu. Svaki čovjek treba da zna da je ukaže samom sebi i onome kome je ona potrebna. Ona treba da bude pružena što prije, ne čekajuci na dolazak stručnog osoblja, jer to predstavlja samo gubitak dragocjenog vremena, a ponekad upravo takva zakašnjenja dovode u pitanje život povrijeđenog.

Stalno ponavljemo, voljeli bi da polaznici kursa nikada ne dođu u situaciju da pružaju prvu pomoć. Međutim, imamo iskustva i na žalost smo svjedoci brzog života kada je neophodno, čak smatram da je i dio osnovne kulture, znati prvu pomoć jer nikada ne znate kada će vam to zatrebati a spašava živote prije svega vaših najbližih. Da ne pričam o situacijama koje nam se mogu desiti u saobraćaju ili bilo gdje drugo”.

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca je najveći edukator i pružalac prve pomoći u svijetu. U 2014. godini, više od 15 miliona ljudi je širom svijeta obučeno u pružanju prve pomoći, od strane 116 nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.