pas sa hlebom

Svjetski dan napuštenih životinja

Danas, 4. Aprila, je Svjetski dan napuštenih životinja, koji se obilježava od 2010. godine kada je prvi put u Holandiji priređena konferencija za napuštene životinje, pa se rodila ideja o Svjetskom danu sa ovom temom.
Na svijetu postoje milioni napuštenih životinja, koje svakodnevno preživljavaju na ulici izložene gladi, žeđi, bolestima i nasilnicima.

Glavni cilj dana napuštenih životinja je podizanje svijesti i skretanje pažnje na sudbinu takvih životinja, kao i prilika da se pozovu ljudi dobra srca da pomognu udruženjima i azilima koji o njima brinu.
Glavni uzrok povećanog broja ovih životinja je napuštanje kućnih ljubimaca i njihovo nekontrolisano razmnožavanje. Svaka napuštena životinja, svaka životinja na ulici, rezultat je isključivo ljudske nebrige i neodgovornosti, napuštanja od strane vlasnika, bez obzira na to da li je u pitanju prva, ili neka naredna generacija. Svako ko se odlučuje da kupi, ili udomi životinju, preuzima na sebe veliku odgovornost, da brine o njoj, pa mora dobro da razmisli ima li uslova za to. On/a mora da procijeni da li ima dovoljno sslobodnog vremena, novca i mogućnosti da joj obezbijedi njegu, ishranu i veterinarsku zažtitu. Smisao je u tome da kućna životinja ne predstavlja igračku, već novog člana porodice! Zato prije nego što postanete vlasnik/ca kućnog ljubimca dobro razmislite imate li uslova, vremena i kapaciteta za to, upozoravaju iz udruženja za zaštitu životinja. Pored toga, briga vlasnika je i potomstvo odabranog ljubimca, ili spriječavanje nekontrolisanog razmnožavanja putem sterilizacije.
Širom svijeta danas se održavaju izložbe i susreti, kao i akcije prikupljanja pomoći napuštenim životinjama.
Umjesto da kupite kućnog ljubimca, usvojite ga i tako pomozite napuštenoj životinji!