Svjetski dan energetske efikasnosti – 5. Mart

Energetska efikasnost je oblast koja je često spominjana u svijetu, a s obzirom da je jedan od strateških ciljeva i naše države učlanjenje u Evropsku Uniju, to se energetska efikasnost i kod nas treba i mora izdići na jedan viši nivo u svakom segmentu društvenog djelovanja. No, kako se i Crna Gora i cijeli svijet posljednjih godinu dana prvenstveno bore sa zdravstvenim problemima i pandemijom koja je zadesila svijet, to su mnogi drugi segmentni društva i društvenog razvoja stavljeni u drugi plan.

Svjetski dan energetske efikasnosti, 5.mart, obilježava se u čast prvog sastanka svjetskih eksperata za energetiku koji je održan na ovaj dan 1998. godine u Austriji, na kome se razgovaralo o energetskoj krizi u svijetu i njenim mogućim rješenjima.

Energetska efikasnost u najširem smislu riječi podrazumijeva smanjenje gubitaka energije i njeno efikasno korišćenje u svim oblastima rada, života i praktičnog djelovanja. Dakle, energetska efikasnost podrazumijeva smanjenje potrošnje energije bez narušavanja komfora, odnosno standarda života.

Svako od nas potrošnju energije može smanjiti, ne remeteći svoj komfor, i pri tome pored globalnog doprinosa, doprinositii uštedi vlastitog novca.

Energetska efikasnost je u direktnoj vezi sa zaštitom životne sredine, obzirom da promoviše korišćenje obnovljivih izvora energije (Sunca, vjetra, riječnih tokova, i sl.), pa odnos prema životnoj sredini treba da bude odgovorniji. U tom smislu Opština Tivat sprovodi aktivnosti i projekte upravo u cilju povećanja energetske efikasnosti i odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini.

Cilj Opštine Tivat je razvoj opštine kao grada u kome su prioriteti uravnotežen ekonomski razvoj, uređenje prostora i zaštita životne sredine. Jako bitan faktor jeste osvješćenost društvene zajednice kada je u pitanju životna sredina i energetska efikasnost.

I ove godine, već tradicionalno, a u skladu sa epidemiološkim mjerama protiv širenja virusa, Opština Tivat će obilježiti Svjetski dan energetske efikasnosti, na način što će u petak 5. marta ispred zgrade Opštine građanima i prolaznicima dijeliti energetski efikasne LED sijalice za domaćinstva i pružati korisne savjete kada je u pitanju ušteda energije u svakodnevnom životu.

Potrošnja sijalica sa LED izvorom svjetlosti je višestruko manja od sijalica iste svjetlosne moći izrađenih tradicionalnom tehnologijom. Akcija dijeljenja energetski efikasnih sijalica građanima Opština Tivat sprovodi već 10 godina zaredom.

Podsjetimo, država Crna Gora je, prateći evropske trendove u oblasti energetske efikasnosti, donijela Pravilnik kojim je postepeno od 2018. godine, zabranila stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa užarenom niti.