crveni krst zastava

Svjetski dan Crvenog krsta

Crveni krst Crne Gore danas obilježava Svjetski dan Crvenog krsta. Danas počinje i nedjelja Crvenog krsta, ko­ja traje do 15. maja.

Ova godina je posebno važna, jer se obilježava 140 godina postojanja i djelovanja organizacije Crvenog krsta u Cr­noj Gori. Centralna proslava Svjetskog dana Crvenog krsta bi­će održana danas na Trgu Republike u Podgorici. U okviru nedjelje Crvenog krsta biće organizovana ak­cija solidarnosti na djelu i dodjela priznanja Ministarstva zdra­vlja najboljima u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi u pret­hodnoj godini, a povodom Dana dobrovoljnih davalaca krvi .
OO Crvenog krsta Tivat će u utorak 12. maja, u 18 sati održati Skupštinu na kojoj će se izabrati radno predsjedništvo i razmatrati i usvojiti Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2014., kao i Plan rada i Finansijski plan za 2015.