Svjetski dan bez duvana – zaštita mladih

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri danas obilježavaju Svjetski dan bez duvana. Kampanja ima za cilj da različite ciljne grupe upozori na zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i podstakne donosioce odluka da usvoje djelotvorne mjere, zasnovane na dokazima, kojima se smanjuje upotreba duvana.

Tema ovogodišnjeg No Tobacco Day-a je: „Zaštita mladih od manipulacija duvanske industrije i spriječavanje upotrebe duvana i nikotina među mladima.”

Interna dokumenta duvanske industrije otkrivaju dubinska istraživanja, vođena proteklih decenija i proračunate pristupe, dizajnirane da privuku novu generaciju korisnika duvana, kaže se na sajtu SZO. Njihov cilj je zamijeniti milione ljudi koji svake godine umiru od bolesti povezanih sa duvanom, novim potrošačima-mladima..

Ove godine cilj globalne kampanje povodom obilježavanja Svjetskog dana bez duvana je osnaživanje mladih i njihovo uključivanje u borbu protiv taktika duvanskih i drugih industrija koje imaju za cilj privlačenje novih generacija korisnika duvana i nikotina.
Ciljevi ove globalne kampanje su:
• Razotkrivanje mitova i marketinških i drugih taktika usmjerenih na mlade, uključujući uvođenje novih proizvoda atraktivnih karakteristika kao što su razne arome;
• Edukovanje mladih o taktikama i načinima duvanske i povezanih industrija za privlačenje sadašnjih i budućih generacija da koriste duvan i nikotinske proizvode.
• Osnaživanje „influensera” tj. uticajnih pojedinaca na različitim mjestima, uključujući društvene mreže, kako bi oni doprineli zaštiti mladih i podstakli ih da se uključe u razotkrivanje i borbu protiv taktika najvećih duvanskih industrija.
Taktike za privlačenje novih korisnika duvanskih i nikotinskih proizvoda:
• Upotreba ukusa koji su privlačni mladima u duvanskim i nikotinskim proizvodima, poput ukusa trešanja, žvakaćih guma i bombona, što doprinosi potcjenjivanju zdravstvenih rizika povezanih sa upotrebom ovih proizvoda i podstiče mlade da počnu da ih koriste;
• Atraktivni i moderno dizajnirani proizvodi (npr. proizvodi u obliku USB-a ili slatkiša);
• Promocija proizvoda ukazivanjem na njihovu manju štetnost u poređenju sa konvencionalnim cigaretama, u odsustvu objektivnih naučnih dokaza koji potvrđuju ove tvrdnje;
• Sponzorstva slavnih i uticajnih ličnosti i brendiranje sponzorisanih događaja i takmičenja na kojima se promovišu duvanski i nikotinski proizvodi;
•          Marketing na prodajnim mjestima uključujući postavljanje duvanskih/nikotinskih proizvoda na mjesta vidljiva djeci, a u blizini slatkiša, grickalica ili gaziranih pića, kao i davanjem premija prodavcima kako bi se osiguralo da se njihovi proizvodi prikazuju na način da ih uoči što više mladih osoba;
•          Prodaja cigareta na komad i drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda (na primjer u blizini škola), što čini da duvanski i nikotinski proizvodi budu dostupniji i pristupačniji školskoj djeci;
•          Indirektni marketing duvanskih proizvoda u filmovima, TV emisijama i onlajn-striming sadržajima;
•          Automati za prodaju duvana na mestima koja posećuju mladi, sa atraktivnim reklamama, čime se u mnogim zemljama zaobilaze propisi kojima se reguliše reklamiranje i prodaja duvanskih proizvoda maloletnim licima;
•          Pokretanje sudskih sporova namijenjenih slabljenju mjera kontrole duvana, uključujući slikovna upozorenja na paklicama cigareta, izlaganje proizvoda na mjestima prodaje i ograničavanje dostupnosti duvanskih i nikotinskih proizvoda djeci (na primjer zabrana prodaje i reklamiranja duvanskih proizvoda u blizini škola).