Svima u samoizolaciji i karantinu mjere produžene za još 14 dana

Svim osobama kojima je izrečenja mjera samoizolacije ostaće u njoj još 14 dana.

To se navodi u naredbi za preduzimanje privremenih mjera za prečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje novog koronaviorusu, koju je na preporuku Instituta za javno zdravlje donijelo Ministarstvo zdravlja.

Naredna je objavljena u Službenom listu i stupila je na snagu.

Kako se ističe, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i životâ građana privremenu mjeru prema kojoj se:

  1.  licima kojima je na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije određena mjera stavljanja u samoizolaciju (u porodičnom smještaju ili drugom objektu), po isteku 14 dana trajanja samoizolacije, produžava se za još 14 dana;
  2.  lica kojima je na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije određena mjera stavljanja u karantin (u objektu koji je Vlada Crne Gore odredila za karantin), a u toku trajanja karantina nijesu imali simptome novog koronavirusa, stavljaju se, nakon isteka karantina, u samoizolaciju u porodičnom smještaju u trajanju od 14 dana. Prevoz ovih lica do porodičnog smještaja obaviće se uz propisane mjere prevencije infekcije od koronavirusa;
  3.  samoizolacija lica (u porodičnom smještaju ili drugom objektu) koja su bila u kontaktu ili se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa, a nijesu imala simptome ove bolesti, produžava se rješenjem zdravstveno sanitarne inspekcije za 14 dana.