Crveni krst

Sve aktivnosti intenzivirane

Sve redovne aktivnosti u OOCK Tivat ovih dana su intenzivirane. Neke su već odrađene, neke u toku a neke tek predstoje. Još uvijek traje distribucija polovne odjeće i obuće dobrog kvaliteta a mogu je preuzeti svi kojima je potrebna bez obzira da li se nalaze na spisku Centra za socijalni rad ili ne, kazao je za Radio Tivat sekretar te organizacije Duško Božović ne krijući zadovoljstvo i najavljujući nove aktivnosti:

„Prezadovoljan sam koliko je to dobro prošlo ovaj put. Pomoć je već preuzelo 37 porodica sa preko 110 članova koji su korisnici MOP-a, a ponavljam, poziv za sve one kojima treba da dođu i preuzmu robu. Takođe smo u sklopu programa „Briga o starima“ obišli sve korisnike kojima je podijeljena pomoć u hrani i higijeni što mjesečno obilazimo i dajemo“.
U međuvremenu OOCK Tivat primila je lijepu donaciju iz hotela Regent a riječ je o plastičnom posuđu kao i pakete hrane dar Arcadia-e, Dan-a i Banke hrane što će uz dogovor sa Centrom za socijalni rad, biti podijeljeno najugroženijim porodicama iz našeg grada. Geronto domaćice se i dalje brižno staraju o šezdesetak lica iz naše opštine, u obrazovnim ustanovama su održana dva predavanja o trgovini ljudima a uveliko traje projekat o socijalnim pravima djece RE populacije u Tivtu.
„U pripremi je velika sabirna akcija koja ide sada u novembru. Tu ćemo pokušati da angažujemo veće prehrambene firme. U utorak počinje predavanje iz prve pomoći za institucije koje su se javile da imaju potrebu za obrazovanjem, i tako dalje. Dakle, jednostavno ne stajemo. U svemu tome nam logistički pomaže ekipa mladih koja je tu sa nama i ove godine. I njima poziv da se omasove i učestvuju u humanitarnom radu“, pozvao je Božović.