Sutra XXXI sjednica SO Tivat, na dnevnom redu 17 tačaka

XXXI sjednica Skupštine Opštine Tivat biće održana sutra, 29.oktobra, sa početkom u 10 sati u skupštinskoj sali opštine. Na dnevnom redu zasijedanja naći će se 17 tačaka.

– Informacija o  ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period od 01.01.-30.09.2019.godine.

– Predlog Odluke o donošenju Programa privremenih objekata,

– predlozi odluka o izmjenama i dopunama  odluka o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat, DOO „Komunalno“ Tivat, DOO „Autobuska stanica“ Tivat i DOO „Parking servis“ Tivat,

– predlozi odluka o izmjenama i dopunama statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat, DOO „Komunalno“ Tivat, DOO„Autobuska stanica“ Tivat i DOO „Parking servis“ Tivat

Skupština će raspravljati i o Predlozima odluka o davanju saglasnosti na Statute Javne ustanove Centar za kulturu Tivat i JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama  u razvoju – Tivat“

Na dnevnom redu XXXI zasjedanja lokalne skupštine naći će se i Lokalni Akcioni plan za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period od 2019-2022 godine, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Brend New Tivat“ za 2018. Godinu, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2018. Godinu, Predlog Odluke o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora, kao i Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe na rješenje  Osnovnog suda Kotor   kojim se utvrđuje pravična naknada Peričić Aniki za  zemljište označeno kao kat.parcela 141/5 KO Bogišići a koje je eksproprisano radi izgradnje saobraćajnice 5-5 u zahvatu DUP-a „Đuraševići“.

Radio Tivat će zasijedanje direktno prenositi.