Sutra isplata materijalnih davanja

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počeće sutra , saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 470.523 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja 876.832 a za korisnike dodatka za djecu 381.525 eura.

U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori, izdvojeno je za troškove sahrane 20.019 eura, za pravo na dodatak za njegu i pomoć 1.259.319, a za pravo na ličnu invalidninu 471.874 eura.
Za naknadu roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine, opredjeljeno je 455.970 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 156.313 eura, za smještaj u ustanovama van Crne Gore 13.903, za korisnike porodičnog smještaja 126.340 eura, za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 32.420, a za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.279.013 eura.

Za naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore opredjeljeno je 602.284eura,
a za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 157.144 i za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom.