ŠUŠIĆ: SAČUVATI ORIGINALNOST TRADICIONALNIH IGARA I PLESOVA

Knjiga ,,Da nam kolo ne zastane“, profesora Predraga Šušića, promovisana je danas u galeriji bjelopoljskog Centra za kulturu.

Šušić se u ovom djelu, koje je ove godine izašlo iz štampe, bavi tradicionalnim igrama i plesovima Boke Kotorske i njihovoj ulozi u društvu i kulturi od 19. do 21. vijeka.

,,Da nam kolo ne zastane“ je prva publikacija ovog tipa poslije skoro 40 godina, i predstavlja Šušićev pokušaj očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra u segmentu narodnih igara.

Nakon gotovo 20 godina rada na terenu i u sali, Šušić je odlučio da objavi ovo stručno djelo, jer se, kako je kazao na promociji u Bijelom Polju, originalnost nekadašnjeg plesnog stila prilično izgubila.

„Evidentno je da ansambli izlaze iz stila, da se kod narodnih orkestara koriste instrumenti koji zapravo i nijesu narodni, a rukovodioci ansambala, da bi se dokazali i da bi bili atraktivniji, ubrazavaju tempo igre i originalnost se gubi. Naravno, nadogradnja igre na sceni nije zabranjena, ali se mora sačuvati ono izvorno, zato sam u ovoj knjizi iznio i predloge na koji način to postići“, kazao je umjetnički rukovodilac, koreograf i osnivač Folklornog ansambla „Nikola Đurković“.

Knjiga ,,Da nam kolo ne zastane“ ujedno predstavlja i promociju igara Boke Kotorske.

„Svi ansambli uglavnom igraju samo tri igre, a to su Dobrotsko kolo, Škaljarska igra i Tiho duva, a u ovoj knjizi je prikazano čak 39 igara koje su nađene na široj teritoriji Boke Kotorske, a do sada dostupna literatura je obuhvatala samo one sa područja Dobrote i Škaljara, odnosno okoline Kotora. Ove igre su opisane na osnovu arhivskih podataka, dokumenta i terenskih istraživanja“, pojasnio je Šušić.

Pored prikaza igara, kritičkog osvrta na stanje u crnogorskim folklornim ansamblima, u knjizi ,,Da nam kolo ne zastane“ dat je i kratak osvrt sa ilustracijama, odnosno fotografijama narodnih nošnji, jer se, kako je Šušić kazao, uočvaju i greške kada je riječ o ovom dijelu nematerijalnog kulturnog dobra.

O knjizi ,,Da nam kolo ne zastane“, pored autora, govorio je i vaspitač za tradicionalne igre Davor Sedlarević, a moderator ovog umjetničkog događaja bio je rukovodilac Narodne biblioteke, Edin Smailović.

(Radio Bijelo Polje)