Krasici beton

Sukob nadležnosti blokira obalu u Krašićima

Predsjednica opštine Tivat, dr Snežana Matijević sa saradnicima održala je novi sastanak sa stanovnicima Krašića, kako bi evidentirala šta su nadležne službe od prošlog skupa uradile u vezi slobodnog pristupa obali i brojnim drugim problemima najvećeg vikend naselja u Boki. „Na osnovu zaključaka donešenih na sastanku od 18. jula, a u želji da pokrene rješenje ovih problema, Opština Tivat uputila je poziv Upravi za inspekcijske poslove i nadležnom direktoratu Ministarstva održivog razvoja i turizma kako bi se riješio negativan sukob nadležnosti. Do održavanja sastanka po ovom pitanju još uvijek nije došlo zbog godišnjih odmora u pomenutim institucijama. Predsjednik MZ Krašići Anton Petrović, koordinator za mjesne zajednice u Opštini Tivat Vlado Đukić i predstavnik JP „Morsko dobro“, obišli su teren i utvrdili niz manjih aktivnosti koje bi se mogle preduzeti do narednog ljeta, a bile bi usmjerene na poboljšanje pristupa morskoj obali. Direktorka Direkcije za imovinu Rita Mitrović stupila je u kontakt sa nekoliko vlasnika parcela na samoj obali mora sa namjerom da dogovori otkup dijela zemljišta kako bi ono poslužilo kao pristupni put obali. Međutim nije naišla na odobravanje i pozitivnu reakciju. JP „Morsko Dobro“ dostavilo je rezultate analize uzoraka vode koji su uzeti kod hotela „Anderba“ u Krašićima i ovi su rezultati pokazali dobar kvalitet vode na ovoj lokaciji. Kontrola ispravnosti morske vode za ovo područje je preduzeta nakon gore pomenutog sastanka sa stanovnicima Krašića, a na inicijativu Opštine.“- saopšteno je juče tim povodom iz lokalne uprave Tivta.

Tivatska administracija će pokušati da sa Kotorskom biskupijom dogovori razmjenu nekretnina, kako bi se povećale javnosti dostupne površine pri moru u tom naselju. Najavljeno je da će opština i mještani napraviti radnu grupu koja će u narednom periodu popisati sve probleme u ovoj MZ i utvrditi prioritetne i dugoročne mjere i aktivnosti, odnosno izraditi Akcioni plan sa ciljem prevazilaženjem postojećih problema.

„Direkcija za investicije u narednih par dana izvršiće obilježavanje parcela 8 i 173/1 i pristupiti čišćenju ove lokacije od nasutog kamena i drugog građevinskog otpada. Opština Tivat će potpisati sporazum sa JP „Morsko dobro“ o prenosu sredstava za izradu projektne dokumentacije za prvu fazu izgradnje šetališta „Lungo Mare“ dužine 400 metara“, saopštili su iz opštine Tivat