blue line 3

Sufinansiranje đačkog prevoza

Opština Tivat će za školsku 2014/15.,  za đački prevoz utrošiti oko 34 hiljade eura. U cilju unapređenja djelatnosti socijlne i dječije zaštite za učenike osnovnih i srednje škole u Tivtu, početkom ovog mjeseca opština je potpisala aneks ugovora sa preduzećima „Blue Line i prevoznikom „Zoranić“ o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika za drugo polugodište, odnosno do kraja školske 2014/15.godine.

Aneks je potpisna na osnovu Ugovora koji ej sa prevoznicima potpisan na početku prošle školske godine, a odnosio se na prevoz u prvom polugodištu.
Prema Ugovoru sa hercegnovskim prevoznikom, kompanijom „Blue Line“, Opština se obavezuje da prevozniku mjesečno na ime posebnog linijskog prevoza isplaćuje iznos od 2 300 eura sa uračunatim PDV-om. Ugovorene strane su saglasne da cijena mjesečne pretplatne vozne karte do 5 kilometara iznosi 15 eura, a za relaciju Radovići – Tivat 28 metara.
Tokom drugog polugodišta do, polovine juna, do kada traje školska godina, „Blue Line“ vrši prevoz učenika na relacijama Lepetane – Tivat, Gradiošnica- Tivat, Krašići- Obala Đuraševića – Gornji Đuraševići- Radovići i Radovići – Tivat.
Ugovor sa autoprevoznikom „Zoranić“ odnosi se na prevoz đaka na relaciji Lovanja – 7.juli do Osnovne škole „Drago Milović“ u Tivtu. Prevoz se vrši radnim danima u vrijeme rada škole tokom II polugodišta ove školske godine, a u skladu sa terminima početka izvođenja nastave i povratka iz škole.
Škola je u obavezi da prevozniku i Opštini blagovremeno dostavlja spisak učenika koji koriste poseban linijski prevoz sa naznakom relacije koju koristi, dok je prevoznik u obavezi da đacima izda besplatne pokazne, odnosno odgovarajuću pretplatnu kartu od mjesta stanovanja do škole i nazad.
Opština na osnovu tog ugovora za participaciju posebnog linijskog prevoza „Zoraniću“ mjesečno isplaćuje po 1 300 eura do kraja školske godine.
Za četiri ipo mjeseca u drugom polugođu za usluge đačkog prevoza uplatiće se ukupno 16. 200 eura