Sud donio presudu protiv Pomorskog saobraćaja

Osnovni sud u Herceg Novom donio je presudu protiv DOO Pomorski saobraćaj Herceg Novi na čijem je čelu Dejan Ban, a u korist tužioca predsjednika Sindikata Pomorskog saobraćaja Ivana Vučinovića.

Presudom se utvrđuje da je ništavan Aneks ugovora o radu od 14. 10.2019. godine koji su zaključili Vučinović i kompanija DOO „Pomorski saobraćaj“. Takođe, poništavaju se kao nezakonite odluke ove komapnije o prestanku radnog odnosa Vučinovića iz decembra 2019. godine.

U obrazloženju ove presude navodi se da je tuženi Doo „Pomorski saobraćaj“ nezakonito donio odluke o prestanku radnog odnosa Vučinovića koje su neodržive.

Kako je navedeno u obrazloženju presude, radi se o očiglednoj antisindikalnoj diskriminaciji.

-Neosporno je je tužilac kod tuženog rukovodio sindikalnom organizacijom, a veći broj disciplinskih postupaka koje je tuženi sproveo protiv svojih zaposlenih upravo u vrijeme i nakon započinjanja sindikalne aktivnosti tih zaposlenih kod tuženog-stoji dalje u presudi.

Navodi se da se premještaj tužioca na druga radna mjesta ukazuju na očiglednu činjenicu da su Doo Pomorski saobraćaj i njegovi organi vršili pritisak na sindikalnu aktivnost zaposlenih.

Predsjednik spornog sindikata Ivan Vučinović zadovoljan je presudom.

-Još jednom se pokazalo da je istina na našoj strani bila od samog početka. Dokazali smo da je DOO Pomorski saobraćaj, sa Dejanom Banom na čelu, sve uradio da uguši naše sindikalno udruživanje, da nije prezao ni od kršenja zakona naše zemlje kao i raznih međunarodnih normi i zakona.

Vučinović očekuje da će se njegov bivši poslodavac žaliti Višem sudu, ali da očekuje da će Viši sud da potvrdi presudu osnovnog suda.

-Nakon toga očekujem da se vratim na posao i da nastavimo sa sindikalnom borbom i pravima radnika u tom preduzeću koja su na minimalnom nivou-kazao je Vučinović i najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u DOO Pomorski saobraćaj Dejana Bana i finansijskog direktora Petra Popovića zbog sprječavanja ili ometanja sindikalnog udruživanja.

Protiv presude je dozvoljena žalba Višem sudu u Podgorici u roku od osam dana po prijemu iste.