blue line 2

Subvenciranje đačkog prevoza

Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika u prvopm polugodišru ove školske godine, Opština Tivat je potpisala sa hercegnovskom firmom, „Blue line“.

Prevoznik se ugovorom obavezao da vrši prevoz đaka tokom prvog polugodišta šklolske 2016/2017. godine na realacijama Lepetani – Tivat, Gradiošnica – Tivat, Krašići – Obala Đuraševića – Gornji Đuraševići – Radovići i Radovići – Tivat.
Ugovor o oprevozu potpisan je na pet godina, odnosno na snazi je do 2019.godine, a cijena prevoza, odnosno subvencije koje se daju na godišnjem nivou za prevoz učenika iznosi 20 hiljada eura, a za svaku narednu godinu, do isteka potpisanog petogodišnjeg ugovora, za tu uslugu se potpisuje aneks ugovora između Opštine i novske kompanije.
Aneks ugovora koji je potpisan 16.septembra ove gdoine odnosi se na subvenciranje prevoza učenika od početka školske godine do kraja prvog polugodišta.