traste

U izradi Studija uticaja otpadnih voda na morski ekosistem

Rezultati istraživanja, odnosno Studija uticaja otpadnih voda na morski ekosistem u pograničnom dijelu između Hrvatske i Crne Gore biće urađena do narednog mjeseca, kazao je kordinator projekta sa crnpogorske strane, Pavle Đurašković iz Sektora za hidrografiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Prva mjerenja na sistemu Kotor-Tivat-Trašte, obavljena su prošlog avgusta u vrijeme turističke sezone, a drugo proteklog mjeseca kada je konstatovano da se, zbog prekinutog ispusta, na oko kilometar i 700 metara od obale i dubini od 27.metara izlivaju otpadne vode. Uzorkovana je voda za hemijska i biološka mjerenja, a sprovedeno je i snimanje ispusta posebnom automatskom daljinskom ronilicom, kazao je Đurašković istakavši da rezultati pokazuju da se ipak ne radi o spektakularno velikom zagađenju. „Tokom ljeta prirodni uslovi pogoduju da to zagađenje ne dolazi na površinu, ali to ne oslobađa nikoga od odgovornosti“, naglasio je Đurašković.osteceni cjevovod
Projekat „JASPPer“ – Zajedničke aktivnosti za prevenciju zagađenja mora, koji je dio prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske, realizovali su Odjel za hidrografiju u Hrvatskom hidrografskom institutu iz Splita sa Sektorom za hidrografiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i kotorski Instiut za biologiju mora.
Podmorski kanalizacioni cjevovod u zalivu Trašte prekinut je u dužini do 200 metara, a prva obaveza onih koju upravljaju kanalizacionim sistemom Trašte je da izvrši popravku cjevovoda i da se voda ispušta tamo gdje je projektovano i gdje su bolji efekti samoprečišćavanja mora. Povoljnost je i što je počela izgradnja postrojenja za prečišćavabnje otpadnih voda tako da će efekat ispuštanja otpadnih voda biti manji, objasnio je Đurašković navodeći da postoje prirodni uslovi od kojih zavisi da li će to zagađenje doći do površine mora ili ne.
„U ljetnim uslovima formira se termo klima, odnosno temperaturska sertifikacija vode u vodenom stubu koja ne dozvoljava da se zagađenje sa dna proširi na površinu, dok u zimskim uslovima te temeperature nema“, obrazložio je Đurašković.
Luštica-trasteSobzurom na urgentnost rješavanja problema, predsjednik Opštine Tivat, Ivan Novosel je rekao da je nadležnom seketarijatu dao nalog da prikupi neophodne informacije jer je evidentan ekološki problem koji se mora rješavati. On je kazao da će zajedno sa kotorskom opštinom sagledatio stanje i vidjeti da se, koliko je to moguće, stanje sanira.
Snimanja podmorskog ispusta obavljena su od početka trase na obali Pržna i Oblatna do samog kraja koje je na 3 400 metara od obale. Rezultati tih istraživanja, odnosno Studija uticaja otpadnih voda na morski ekosistem biće urađena najkasnije do narednog mjeseca, a javnost će biti informisana na sastanku koji će se najvjerovatnije održati u Tivtu, kazao je Đurašković.
Cilj tog posla je doprinos smanjenju zagađenja Dubrovačko-neretvanskog i crnogorskog akvatorijuma, kao i uspostavljanju saradnje među institucijama nadležnim za zaštitu životne sredine i kulturnog nasljeđa sa obje strane granice, te sprovođenju zajedničkih programa, edukacija, prenosa znanja i aktivnosti u cilju jačanja svijesti o pottrebi očuvanja mora od zagađenja.
Do kraja maja ove godine, biće stvoreni preduslovi za dugoročnu saradnju nadležnih i stručnih institucija u pograničnom području za zajedničko planiranje održivog upravljanja otpadnim vodama u priobalju.