Stručnjaci sa IBM objavili Enciklopediju Jadranskog mora

Dr Aleksandar Joksimović i dr Mirko Đurović sa Instituta za biologiju mora (IBM), u saradnji sa Moskovskim univerzitetom SJU Wite, objavili su Enciklopediju Jadranskog mora.

Knjiga sadrži 700 članaka o hidrografskim i geografskim objektima, hidrološkim karakteristikama i biološkim resursima Jadranskog mora kao dijela Mediterana, kao i administrativno-teritorijalnim jedinicama jadranskih zemalja, ukratko opisujući značajne prirodne objekte poput ostrva, poluostrva, zaliva, rijeka, planina i njihovih geografskih posebnosti .

Takođe pokriva ekonomiju, kulturu i istoriju, gradove, luke, međunarodne sporazume, istraživačke institucije i aktivnosti izvrsnih naučnika, istraživača i putnika.

Na kraju, daje hronologiju glavnih istorijskih događaja koji su postali značajni orijentiri u istoriji otkrića i istraživanja Jadranskog mora, od 625. prije Nove ere do danas.

Izvor: Univerzitet Crne Gore, IBM Kotor